Festival Reglement – Lolands 2017

Voor de veiligheid van iedereen die op het Lolands terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in België. Lees ze zorgvuldig voor je naar Lolands komt, want door aanwezig te zijn op het festivalterrein ga je automatisch akkoord met deze reglementering.

TOEGANGSCONTROLE

Lolands is gratis. Er zijn wel toegangscontroles, voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. Bij deze controles wordt er gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd. De controles gebeuren door middel van scanners.

De volgende zaken mogen niet mee op het Lolands terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht:

 • drink- en etenswaren
 • glaswerk
 • plastic flessen
 • blik
 • vuurwerk
 • wapens
 • gevaarlijke voorwerpen

· geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing). Het gaat hier vooral over reflexcamera’s of professioneel audio en video opnameapparatuur.

Het oordeel van de securitymedewerkers is bindend. Wie het festivalterrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Wie niet wil meewerken aan deze controles wordt de toegang tot het terrein ontzegd.

Lolands gaat in geen geval verboden voorwerpen in bewaring nemen om achteraf terug te geven. Er staan vuilnisbakken ter beschikking die regelmatig worden geledigd.

Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

Om de controles vlot te laten verlopen breng je best geen rugzak of tas mee.

ALCOHOL

Volgens de Belgische wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Lolands wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 16 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd.

Lolands ondersteunt ook de sensibiliseringscampagne hierrond onder de naam 'Respect 16'.

DRUGS

Het bij je te hebben of verhandelen van drugs is op Lolands niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of festivalmedewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

VERKOOP EN PROMOTIE

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het Lolands terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

KINDEREN

Lolands profileert zich als een festival voor alle leeftijden . Gelieve toch rekening te houden met volgende aanbevelingen:

 • het geluidsniveau op het festival kan soms als storend en hard ervaren worden door jonge kinderen bescherm hun gehoor door op voldoende afstand van het podium te staan of gehoorbescherming aan te brengen.

 • populaire artiesten brengen honderden fans mee die graag op de eerste rij willen staan. Het is er vaak druk en krap. Geen plaats dus om met jonge kinderen te gaan staan.

 • het eerste optreden op zaterdag is aangepast voor jonge kinderen, waar zij onder begeleiding van hun ouders kunnen genieten van de festivalsfeer.

 • kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen toegelaten tot het terrein onder begeleiding van een volwassene.

EIGEN RISICO

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Lolands is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens het festival verzameld bij de infostand. Na afloop van het festival worden gevonden voorwerpen ondergebracht op Houwaartstraat 59, 3270 Scherpenheuvel.

WILDPLASSEN

Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor boetes uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

ROLSTOELEN

De organisatie van Lolands doet zijn best om het festival toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er is een rolstoelpodium voorzien naast de geluidstechnici, centraal in de grote tent. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is voor iedereen. Aanwijzingen van security-personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

HUISDIEREN

De organisatie laat het niet toe om huisdieren mee te brengen op het terrein. Uitgezonderd geleidehonden voor mensen met een visuele beperking.