Huishoudelijk Reglement

Artikel 1

De koper van een toegangsticket en iedereen die de terreinen van LoForLife betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.

Artikel 2

Zijn niet toegelaten op het domein van LoForLife:

 • Personen tot en met 14 jaar zonder begeleiding van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders
 • Eigen drank of andere vloeistoffen
 • Gevaarlijke voorwerpen
 • Dieren (uitgezonderd geleidehonden)
 • Professionele opnameapparatuur
 • Drone(s)
 • Eigen voedsel
 • Drugs
 • Rugzakken
 • Alle andere zaken waarvan het gezond verstand zegt dat je ze niet nodig hebt op een festival

Artikel 3

De inrichters behouden zich het recht voor om:

 • De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst
 • De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker
 • De handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker
 • Een elektronische bewaking uit te voeren zowel op het terrein als op de parking door middel van camera’s die de bewegingen van de bezoekers volgen en registreren

Artikel 4

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:

 • Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid
 • Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan
 • Die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan
 • Die onder invloed is van alcohol of drugs

Artikel 5

Alle foto’s, beeld- & geluidsopnamen gemaakt op de terreinen van LoForLife door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending, publicatie of promotie. Bij het betreden van het terrein staat de bezoeker automatisch alle rechten voor het gebruik van deze af.

Er worden ook beelden gemaakt met gereglementeerde en gebrevetteerde drones die mogelijks de bezoekers buiten en in de tenten zullen overvliegen.

Artikel 6

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde een geldig toegangsbewijs kunnen voorleggen. Indien iemand geen geldig toegangsbewijs kan voorleggen, moet deze de terreinen van LoForLife verlaten. Aangekochte tickets worden niet terugbetaald. Lastminute wijzigingen aan het programma geven geen recht op terugbetaling. LoForLife is ook niet aansprakelijk voor afgelasting van het festival door overmacht. Het herroepingsrecht bij aankoop van een toegangsticket is niet van toepassing.

Artikel 7

Bij afsluiting van het terrein om veiligheid of andere reden, kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot de terreinen van LoForLife ontzegd worden (eventueel tijdelijk).

Artikel 8

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.

Artikel 9

De ORGANISATOR en haar eventuele medeorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op het festivalterrein. De ruimte buiten het festivalterrein behoort tot de openbare weg. Alle incidenten die hier plaatsvinden zijn gebonden aan de gebruikelijke regels en normen die hier van toepassing zijn. De ORGANISATIE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor incidenten die hier plaatsvinden.