Download hier ons sponsor dossier editie 2017 om alle details rond het sponsoren van LOLANDS te bekijken: Sponsor Dossier 2017.


LOLANDS STEUNEN

Lorenz Laevers was 28, groot, struis en in de fleur van zijn leven toen de ongeneeslijke aandoening amyotrofe laterale sclerose of A.L.S. zich traag maar zeker meester van hem maakte. In de hoop dat lotgenoten in de toekomst wél perspectief op genezing kunnen krijgen, heeft hij met zijn vader André beslist tot de financiering van het Laevers Fonds voor onderzoek naar A.L.S.

LOLANDS wil met tal van activiteiten voldoende geld inzamelen om het K.U.Leuven onderzoeksteam o.l.v. Professor Robberecht en Professor Van Damme te steunen.

Wij vragen bedrijven en particulieren om ons daarin financieel te steunen. Het geld wordt door de LOLANDS-vereniging beheerd en samen met de winsten van het LOLANDS festival integraal geschonken aan het A.L.S. Laevers Fonds.

Wij bieden de sponsors naast eeuwige dankbaarheid, liefde en een bewijs van uw betaling (vanaf €50) ook de mogelijkheid om hun bedrijf of product in de kijker te zetten op de festivalweide. Om het sponsorgeld maximaal te benutten hebben wij bewust gekozen om geen uitgebreid pakket voordelen aan te bieden. Toch trachten wij naast visibiliteit (affiches, LED wall, tafelonderleggers, ...), onze sponsors in de watten te leggen met enkele leuke verrassingen. Bekijk de sponsorpaketten voor alle details.

Om een lang verhaal kort te maken: Wij zoeken financiële steun die via LOLANDS maximaal naar het goede doel gaat: het A.L.S. Laevers Fonds i.s.m. de K.U.Leuven. Hoe meer we inzamelen, hoe meer onderzoek kan gevoerd worden en hoe groter de kans wordt op een doorbraak die kan leiden tot een behandeling of een geneesmiddel.

Alvast bedankt voor uw steun en begrip

Sponsorpaketten

Je kan alle details over onze sponsorpaketten vinden in ons Sponsordossier. Voor vragen en inlichtingen i.v.m. sponsoring kan je altijd terecht bij info@lolands.be .

LOLANDS sponsoren kan via overschrijving naar rekening BE41 7512 0609 2910 (BIC: AXABBE22).

Alle sponsors (vanaf €50) krijgen een bewijs van betaling.